Програми

Статии описващи Програми, аналити, мерни единици, приготвяне на контролни материали и др.

Гликирани белтъци

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Д димери

Качествен сравнителен анализ. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Имунокомп

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Имунология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Клинична химия

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 12 пъти в годината

Коагулация

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Коронавирус антитела

Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината

Кръвно газов анализ

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Лекарствено мониториране

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината