Програми

Статии описващи Програми, аналити, мерни единици, приготвяне на контролни материали и др.

Коронавирус антитела

Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината

Урина качествено

Kачествен анализ с тест ленти. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Лекарствено мониториране

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Урина количествено

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Хормони плюс

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Гликирани белтъци

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Д димери

Качествен сравнителен анализ. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Кръвно газов анализ

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Имунокомп

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината