Програми

Статии описващи Програми, аналити, мерни единици, приготвяне на контролни материали и др.

Имунология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Сърдечни маркери

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Туморни маркери

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Хормони

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Хематология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Коагулация

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Клинична химия

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 12 пъти в годината