Урина качествено

Kачествен анализ с тест ленти. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Bilirubin 0/1/2
Blood 0/1/2
Glucose 0/1/2
Ketones 0/1/2
Leukocytes 0/1/2
Nitrites 0/1/2
 pH число
Protein  0/1/2
Urine specific gravity  число
Urobilinogen  0/1/2

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите. Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система. Резултатите се нанасят както следва:

Отрицателен - 0,

Граничен (следи) - 1,

Положителен - 2 . 

Такса за измерване - 35 лева