Хематология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Erythrocyte Count (RBC) x 10^12/l
Hematocrit (HCT) 1/l
Hemoglobin (Hb) g/l
Leukocyte Count (WBC)  x 10^9/l]
MCH  pg
MCHC g/l 
MCV  femtol
Thrombocytes   x 10^9/l

 

Подготовка на контролните материали

До датата на анализа кръвта се съхранява в хладилник при температура 2-8°С. Не се поставя в камера! Преди анализа шишенцето се изважда от хладилника и престоява на стайна температура 15 минути. Размесването се извършва само ръчно! Да не се ползва механичен миксер! Размесва се внимателно, като се поставя между дланите на ръцете по следния начин: Кръвта се размесва внимателно за около 20-30 сек., като се обръща от време на време с дъното нагоре. Не се допуска грубо разклащане! Размесването продължава до пълното суспендиране на еритроцитите! Шишенцето се обръща още 8-10 пъти, преди да се вземе кръв за изследване. Изследвайте контролната кръв съгласно указанията на Вашия апарат. Контролната кръв не се използва за калибрация.

Такса за измерване - 80 лева