Урина количествено

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Albumin mg/l
Amilase IU/l
Calcium mmol/l
Chlorides mmol/l
Creatinine mmol/l
Glucose mmol/l
Microalbumin mg/l
Phosphorus  mmol/l
 Potassium  mmol/l
 Protein  g/l
 Sodium  mmol/l
Urea  mmol/l
 Uric acid  µmol/l
Urine Osmolality mosm/kg 

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А). Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Такса за измерване - 50 лева