Хормони

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Anti TG IU/ml
Anti TPO IU/ml
Cortisol nmol/l
DHEA-S μmol/l
Estradiol pmol/l 
Follicle-stimulating hormone (FSH)  IU/l
Luteinizing hormone (LH)   IU/l
Progesterone  nmol/l
Prolactin  mIU/l
Testosterone  nmol/l
Thyroid binding globulin (TBG)  mg/l 
Thyroid-stimulating hormone (TSH)  mU/l
Thytoxine free (FT4)  pmol/l
Triiodothyronine free FT3   pmol/l

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А). Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Такса за измерване- 140 лева