Гликирани белтъци

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
HbA1C %

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират реконституират се с дестилирана, дейонизирана вода, с количество обозначено от производителя (обикновено 0.5 мл) и или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А).

Такса за измерване - 40 лева