Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
PCO2 kPa
pH число
PO2 kPa

 

Подготовка на контролните материали

Контролните материали са в ампулна форма, следва да постъпят в аналитичната ситема до 120 сек. след нарушаване на целостта на ампулата. Съхраняват се според инструкциите на производителя и организаторите, ако има различни от производител.

Крайна цена за 1 година 75 лв.

Кръвно газов анализ https://nsvok.net/ Super User