Кръвно газов анализ

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
PCO2 kPa
pH число
PO2 kPa

 

Подготовка на контролните материали

Контролните материали са в ампулна форма, следва да постъпят в аналитичната ситема до 120 сек. след нарушаване на целостта на ампулата. Съхраняват се според инструкциите на производителя и организаторите, ако има различни от производител.

Такса за измерване - 37,50 лв.