Д димери

Качествен сравнителен анализ. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
D dimer 0/2

 

Подготовка на контролните материали

Контролният материал е лиофилизирана човешка цитратна плазма. Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституира с темперирана на 25°С дестилирана или дейонизирана вода. Размесва се внимателно. Престоява 20 мин на стайна температура. Преди анализа отново се размесва внимателно чрез неколкократно обръщане на флакончето. Стабилност - до 1 час след разтварянето.

Такса за измерване - 50 лева