Клинична химия

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 12 пъти в годината

Аналит Мерна единица
ALAT IU/l
Albumin g/l
Alkaline phosphatase IU/l
Amilase IU/l
ASAT IU/l 
Calcium, ionized  mmol/l
Calcium, total mmol/l 
Chlorides  mmol/l
Cholesterol HDL  mmol/l
Cholesterol LDL  mmol/l
Cholesterol-total  mmol/l
Creatine kinase IU/l  
Creatinine μmol/l 
GGT IU/l 
Glucose  mmol/l 
Iron  μmol/l
LDH IU/l 
Magnesium   mmol/l 
Phosphorus  mmol/l  
Potassium  mmol/l  
Sodium   mmol/l  
Total bilirubin μmol/l
Total Iron binding capacity μmol/l 
Total Protein g/l 
Triglycerides  mmol/l 
Urea mmol/l  
Uric acid μmol/l  

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А), предварително киселинно почистена, както за изследване на желязо. Препоръчва се първо да се вземе порцията серум, необходима за изследване на серумно желязо. Всички проби се разтварят с указаното количество дестилирана вода и се изследват след 1 час престой на стайна температура. Внимание! Bilirubin и Сreatin kinase са чувствителни към светлина! Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (-20С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Такса за измерване - 36,66 лева