Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината

Аналит Мерна единица
Sars_Cov 2 S1 IgG BAU/ml

 

Подготовка на контролните материали

Контролните материали са готови за употреба. Съхраняват се според инструкциите на производителя и организаторите.

Крайна цена за 1 година - 150 лева

Коронавирус антитела https://nsvok.net/ skadmin