Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината

Аналит Мерна единица
Sars_Cov 2 S1 IgG BAU/ml
Антитела срещу Ковид-19 https://nsvok.net/ skadmin