Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) sec.
Fibrinogen g/l
Partial Thromboplastin Time (PTT) INR
PTT Activity  % 


Подготовка на контролните материали

Контролният материал е лиофилизирана човешка цитратна плазма. Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституира обикновено с 1 ml темперирана на 25°С дестилирана или дейонизирана вода. Размесва се внимателно. Престоява 20 мин на стайна температура. Преди анализа отново се размесва внимателно чрез неколкократно обръщане на флакончето. Стабилност - до 1 час след разтварянето.

Крайна цена за 1 година - 100 лева

Коагулация https://nsvok.net/ Super User