Програми

Информация за включените в НСВОК програми, аналити, мерни единици и периодичност на изследванията.

Гликирани белтъци

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Д димери

Качествен сравнителен анализ. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Имунокомп

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Имунология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Клинична химия

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 12 пъти в годината

Коагулация

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Коронавирус антитела

Сравнителен анализ. Измерва се два пъти в годината Аналит Мерна единица Sars_Cov 2 S1 IgG BAU/ml

Кръвно газов анализ

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Лекарствено монитори…

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Сърдечни маркери

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Туморни маркери

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Урина качествено

Kачествен анализ с тест ленти. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Урниа количествено

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Хематология

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Хормони

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Започнете външния контрол сега!
заявление