Програми

Информация за включените в НСВОК програми, аналити, мерни единици и периодичност на изследванията.

Blood gas

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Cardiac markers

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Clinical chemistry

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 12 пъти в годината

Coagulation

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

D dimer

Качествен сравнителен анализ. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Drug monitoring

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Haematology

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Hb A1C

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Hormones

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Hormones plus

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Immunocomp

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Immunology

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Tumor markers

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Urine

Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Urine strip

Kачествен анализ с тест ленти. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Започнете външния контрол сега!
заявление