Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Acetaminophen  µmol/L
Carbamazepin  mg/l
 Digoxin  nmol/L
 Phenytoin  µmoI/L
Valproic acid  µmoI/L

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, контролните материали се съхраняват в хладилник (2-8°С). Реконституират се с дестилирана вода, темперирана на 20-25°С.Използвайте точна пипета (Фол, клас А), предварително киселинно почистена.

Drug monitoring https://nsvok.net/ Super User
Copyright © 2020 ЦЗПЗ All Rights Reserved.
Designed by Gavick.