Статистическо измерване. Контролите се провеждат 2 пъти в годината

Аналит Мерна единица
Immunoglobulin A g/l
Immunoglobulin G g/l
Immunoglobulin M g/l
C3 complement g/l
C4 complement g/l

 

Подготовка на контролните материали

Ако няма изрично указание за конкретния материал, се реконституират с дестилирана вода, с количество обозначено от производителя и/или зададени от организаторите, темперирана на 20-25°С. Използвайте точна пипета (Фол, клас А). Ако контролния материал е течен, се спазват правилата да се съхранява в хладилник на (2-8С) като преди изследване се темперират на 20-25 С и се изследват на аналитичната налична система.

Immunocomp https://nsvok.net/ Super User
Copyright © 2020 ЦЗПЗ All Rights Reserved.
Designed by Gavick.