Да, туморният маркер НЕ4 е включен във външния контрол на качеството на клиничните лаборатории от 1.08.2022 година.

НСВОК предлага ли външен контрол на НЕ4 https://nsvok.net/ Super User