Използват се само материали от сертифицирани производители с проследимост до CRM.

 

Какви контролни материали се използват? https://nsvok.net/ Super User