Договорът е безсрочен, но може да бъде прекратен с предизвестие поне 1 месец преди срока, за който е платено.

 

За колко време се сключва договора? https://nsvok.net/ Super User