При плащане на абонамент за една година, участникът ползва 5% отстъпка от крайната цена.

Има ли отстъпки в цената, в зависимост от вида на лабораторията? https://nsvok.net/ skadmin