Да! Задължението за участие във външен контрол на качеството произтича не от НРД, а от Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична лаборатория" и се отнася до всички лаборатории, независимо дали имат договор с НЗОК или не.

Трябва ли да участвам във външен контрол на качеството, ако нямам договор с НЗОК? https://nsvok.net/ skadmin