ЧЗВ

При плащане на абонамент за една година, участникът ползва 5% отстъпка от крайната цена.

Можете да се включитев НСВОК по всяко време на годината. Първата стъпка е да подадете заявление.   

 

Не! Таксата покрива всички разходи-изграждане и подръжка на софтуер, анализ, доставка на контролни материали, издаване на сертификати и всичко свързано с функционирането на НСВОК.

Да! Задължението за участие във външен контрол на качеството произтича не от НРД, а от Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична лаборатория" и се отнася до всички лаборатории, независимо дали имат договор с НЗОК или не.

Не е необходимо да инсталирате нищо. Всичко, от което се нуждаете е Интернет, електронна поща и браузер.

 

Сертификатът е признат от всички институции и е валиден за сключване на договор с НЗОК.

 

Да, туморният маркер НЕ4 е включен във външния контрол на качеството на клиничните лаборатории от 1.08.2022 година.

Договорът е безсрочен, но може да бъде прекратен с предизвестие поне 1 месец преди срока, за който е платено.

 

Използват се само материали от сертифицирани производители с проследимост до CRM.