Медицински стандарт по клинична лаборатория и БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Включването на нов участник може да стане по всяко време на годината.

Органи за сътрудничество в НСВОК са Общо събрание и Комитет по верификация

Започнете външния контрол сега!
заявление